Certyfikacja owocu

Jednostka certyfikująca

Certyfikacja produktów aroniowych

Certyfikat członkostwa w sieci dziedzictwa kulinarnego